Σχετικά με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ν.Π.Δ.Δ.)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Kληροδότημα Ιφιγένειας Α. Συγγρού

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαχειρίζεται το Κληροδότημα της Ιφιγένειας Α. Συγγρού. Λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1901 υλοποιώντας τους πολύπλευρους σκοπούς της ίδρυσής του. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας μέσω της εκπαίδευσης, σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα (όπως μελισσοκομία, αμπελουργία, Oινολογία, δενδροκομία, λαχανοκομία, κηποτεχνία αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κ.ά.). Παράλληλα διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες γεωπονικού ενδιαφέροντος, ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για μαθητές.