Έναρξη σεμιναρίων για τη Β' περίοδο 2016

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η έναρξη των σεμιναρίων για την Β' περίοδο 2016, θα γίνει ως εξής:

  • Τα σεμινάρια της Μελισσοκομίας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/9 για τα τμήματα Δευτέρας - Τετάρτης και Δευτέρας - Τρίτης, τη Τρίτη 20/9 για τα τμήματα Τρίτης - Πέμπτης και τη Τετάρτη 21/9 για το επαγγελματικό τμήμα της μελισσοκομίας.

 

  • Τα υπόλοιπα σεμινάρια θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 26/9.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210.80.11.146, 210.80.13.375 (9 π.μ. – 2 μ.μ.), είτε στη Γραμματεία του ΙΓΕ στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., καθώς και  ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΕ (www.ige.gr).

 

Προκήρυξη εκπαιδευτών για τα σεμινάρια του ΙΓΕ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Κληροδότημα Ιφ. Ανδρέα Συγγρού

 

 

 

 

Μαρούσι, 01/09/2016

Αρ. Πρωτ.: 564

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Δρ. Γεώργιος Μπαλωτής

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 182 – Κτήμα Συγγρού

Ταχ.Κωδ.: 14562 Κηφισιά

Τηλ. 210-8013375

Fax: 210-8085243

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/30-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία – Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία – Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία, Χρήστες ΕΑΕ κ.τ.λ. Παράλληλα θα πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα Α. Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα. Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Περιφέρεια και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β101

Γεωπόνοι  Π.Ε. για τα  σεμινάρια Βραχείας και Ταχείας Εκπαίδευσης

Ο102

Γεωτεχνικοί  Π.Ε. για τα σεμινάρια χειριστών Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Π103

Γεωπόνοι  Π.Ε. για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε μαθητές με σκοπό:

(α) την ενημέρωση των μαθητικών ομάδων, για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, (β) την εκπαίδευση των μαθητών ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να δημιουργούν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και (γ) την ευαισθητοποίηση τους μέσω της στενής επαφής με τη φύση.

 

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι την 16/09/2016, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Κωδικός Θέσης

Δικαιολογητικά

Κριτήρια Αξιολόγησης

Β101

1.       Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)

2.       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

3.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4.       Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

5.       Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

6.       Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων

7.       Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

 

1.               Στην περίπτωση που η θέση δεν καλύπτεται από ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε., δύναται να καλυφθεί από άλλη σχετική ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε..

 

2.               Εκπαιδευτικές ικανότητες των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι: α) να είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ ή του ΕΟΠΠΕΠ, ή β) εκπαιδευτής που έχει διδάξει στο Ινστιτούτο μας ή σε άλλο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 διδακτικές ώρες ή γ) εκπαιδευτής απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ (*1).

 

 

3.               Η διδακτική εμπειρία που θα παρουσιάσει θα πρέπει να είναι σχετική με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει και έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

 

 

4.               Η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτή θα πρέπει να σχετίζεται με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει.

 

5.                Εφόσον κριθεί αναγκαία η υλοποίηση σεμιναρίου με τοπικό ενδιαφέρον ή με τοπική ιδιαιτερότητα στην Περιφέρεια, θα προτιμηθούν υποψήφιοι της ευρύτερης περιοχής

 

Ο102

1.       Πτυχίο Γεωπόνου, Δασολόγου (ΑΕΙ)

2.       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

3.       Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου

4.       Γνώση σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

5.       Εργασιακή εμπειρία επί θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

6.       Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα ληφθεί υπόψη

7.       Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων θα ληφθεί υπόψη

8.       Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

9.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Π103

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Γεωτεχνικού

3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ

4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου

6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Παρατηρήσεις:

* 1. στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κριτήριο αποκλεισμού η μη κατοχή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΣΕΛΕΤΕ

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. βάσει του Πίνακα Γ Μοριοδότηση Εκπαιδευτών. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει διαφορετική αίτηση ανά Κωδικό Θέσης, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210- 8011146.

 

 

Πίνακας Γ.  Μοριοδότηση Εκπαιδευτών Ι.Γ.Ε

 

 

Εκπαίδευση

 

1.1.

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

β. Μεταπτυχιακό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

γ. Διδακτορικό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

 

10

5

7

 

 

 

1.2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α. Μεταπτυχιακό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

β. Διδακτορικό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

γ. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ

 

5

10

3

1.3.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή/και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία), (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ ή ΕΟΠΠΕΠ (Σχετική Βεβαίωση

Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ ή το αντίστοιχο του ΕΟΠΠΕΠ)

 

 

 

 

 

 

 

15

1.4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων

(ελάχιστο 150 ώρες)

β) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150

ώρες (0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

15

1.5.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

α) Εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου επί του αντικειμένου του σεμιναρίου (0,5

μόριο ανά έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

Δρ. Γεώργιος Μπαλωτής Γεωπόνος


 

 

 

Αρ. Πρωτ.  ………… *

Ημερ/νια    /   / 201  *

(* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

 

ΠΡΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΓΕ

 

 

A.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

 

 

6. Φύλο:

Α

 

 

Γ

 

 

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. Τόπος κατοικίας:

 

 

 

9. Οδός:

 

10. Αριθ.:

 

11. Τ.Κ.:

 

 

12. Τηλέφωνο (με κωδικό):

 

13. Κινητό:

 

14. e-mail:

 

 

                                                       

 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε αίτησή μου για εκπαιδευτής στα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο για την B’ περίοδο του 2016 στο σεμινάριο ……………………...………………….

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : 

Β101

 

Ο102

 

Π103

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο ένα σεμινάριο ανά αίτηση και σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο

 

Πτυχίο ΑΕΙ:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος:  

MSc

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

Διδακτική Εμπειρία:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Ώρες Διδακτικής

Εμπειρίας

 

Εργασιακή εμπειρία:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Έτη Εργασιακής Εμπειρίας

 

 

Συνημμένα:

1.  ………………………………

2.  ………………………………

3.  ……………………………..

4.  ……………………………..

5.  ………………………………

6.  ……………………………..

7.  ……………………………..

 

 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

  

 

                                                                                                    (Υπογραφή)

 

                                                                                        

Εγγραφές στα σεμινάρια του ΙΓΕ για την Β' περίοδο 2016

Κατά την Β’ περίοδο του 2016 (Σεπτέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) προτίθεται να διεξάγει σεμινάρια με αγροτικά θέματα σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα.  

Το μοναδικό κριτήριο συμμετοχής είναι η σειρά προτεραιότητας με την οποία θα κατοχυρώσει ο ενδιαφερόμενος τη θέση στο σεμινάριο. Για τη συμμετοχή του θα πρέπει: 

Nα συμπληρώσει αίτηση είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Γ.Ε.  (http://ige.gr/index.php/el/contact/registration), είτε στη γραμματεία (Πύργος Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.)

•Να καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας (που θα του δοθεί) εντός 10 εργάσιμων ημερών. Μετά την κατάθεση των χρημάτων στη τράπεζα δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους.

Υπάρχει η δυνατότητα να διευκολυνθεί η καταβολή των διδάκτρων έως τρεις άτοκες δόσεις. Η παραπάνω συναλλαγή (των δόσεων) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο Ι.Γ.Ε. με την πιστωτική κάρτα του ενδιαφερόμενου.

Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 €. Οι ενδιαφερόμενοι που θα πραγματοποιήσουν εγγραφή και θα καταβάλουν τα δίδακτρα έως και τις 31 Ιουλίου θα επωφεληθούν ειδικής έκπτωσης που διαμορφώνεται στα 150 € και 120 € αντίστοιχα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε 3 το πολύ σεμινάρια (αφού βέβαια έχει παραλάβει τις αντίστοιχες αιτήσεις για το κάθε σεμινάριο). Αν δεν προσκομιστεί η αίτηση εντός των 10 εργάσιμων ημερών, τότε η θέση του δίνεται την επόμενη ημέρα στον 1ο επιλαχών. 

Το 10% των θέσεων από κάθε τμήμα καλύπτεται από παιδιά αγροτών, αγρότες, νέους αγρότες, κηπουρούς. 

Αν εντός των τρεχουσών ημερομηνιών δεν καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις, τότε θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.

Για ενημερώσεις και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210.80.11.146, 210.80.13.375 (9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.)

Δελτίο Τύπου Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ι.Γ.Ε., της Περ. Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ υπογράφτηκε χθες στις 25/5/16
Βασικός σκοπός της Συμφωνίας είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών στην ανάπτυξη και προαγωγή της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και  η συμβολή στην  αγροτική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνεργασία αφορά τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, την υποστήριξη δημιουργίας υψηλής προστιθέμενης αξίας αγροτικών ψηφιακών υπηρεσιών με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών,  καθώς και την ανάπτυξη και διοργάνωση  κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων  και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – κατάρτισης (Workshops, Ημερίδων, Σεμινάριων, Συνεδρίων κτλ).
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, με χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ημερίδων, εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων (βραχείας διάρκειας, ταχείας και επαγγελματικά σεμινάρια), σε θέματα που αφορούν δομικούς τομείς του αγροτικού χώρου αποσκοπεί μέσω της παρούσας Συμφωνίας και με την αρωγή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ,  στην περαιτέρω ενημέρωση και κατάρτιση του Έλληνα αγρότη, γεωτεχνικού αλλά και όλων των ενασχολούντων με τον αγροτικό χώρο πάνω σε σύγχρονα ζητήματα που προάγουν και εξελίσσουν την Ελληνική γεωργία.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Δελτίο τύπου «XYLELLA FASTIDIOSA»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ XYLELLA FASTIDIOSA»

 

O επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xylella fastidiosa, ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου στο Κτήμα Συγγρού από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών. Την ημερίδα παρακολούθησαν γεωπόνοι, ελαιοκαλλιεργητές αλλά και φοιτητές οι οποίοι ενημερώθηκαν για το βακτήριο. Την ημερίδα άνοιξε η Πρόεδρος του ΙΓΕ κυρία Άννα Μαρία Γιάντση, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος κύριος Δημήτριος Πετροπουλάκης. Η κυρία Γιάντση αναφέρθηκε στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενημέρωση του αγροτικού κοινού για τις εξελίξεις του κλάδου, σκοπός της οποίας ήταν και η συγκεκριμένη ημερίδα.

Προσκεκλημένοι ομιλητές της ημερίδας ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Πολύμνια Αντωνίου, η κυρία Σταυρούλα Ιωαννίδου εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο δρ. Τζουζέπε Βεργκάρι, μέλος της επιστημονικής ομάδας ταχείας παρέμβασης για τον Xylella fastidiosa της Περιφέρειας Απουλίας στην Ιταλία.

Ο Xylella fastidiosa είναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα βακτήρια για τα φυτά σε παγκόσμια κλίμακα, που προκαλεί πολλές ασθένειες, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τη γεωργία. Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το βιολογικό κύκλο βακτηρίου, τις καλλιέργειες που επηρεάζει καθώς και τον τρόπο μετάδοσής του. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το παθογόνο έχει πολύ μεγάλο εύρος φυτών ξενιστών, καθώς και ότι τα συμπτώματα που προκαλούνται από το βακτήριο ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό ξενιστή. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών και καλλιεργούμενων φυτών. Στην χώρα μας τα διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχων διαπίστωσης του βακτηρίου σε συμπωματικά δένδρα ελιάς είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το ΤΕΙ Ηρακλείου. Εκατοντάδες ύποπτα δείγματα κλάδων ή δένδρων ελιάς έχουν εξετασθεί στα διαπιστευμένα εργαστήρια με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

 

Ως συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι είναι μεγάλης σημασίας η σωστή ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων, φορέων, επιστημόνων αλλά κυρίως των ιδίων των παραγωγών ούτως ώστε να διασφαλιστεί στο βαθμό που είναι εφικτό ότι δεν θα υπάρξει εξάπλωση του βακτηρίου στη χώρας μας.

  

  

Σελίδα 11 από 13