Country Switcher

Εξώδικη απάντηση στον Δήμο Αμαρουσίου

 

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ KAI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών» (Ι.Γ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας, αρ. 182, με Α.Φ.Μ. 090007464, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΚΑΤΑ

 

 

Του Δήμου Αμαρουσίου, εδρεύοντος στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασ.Σοφίας, αρ. 9, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Του Σπυρίδωνος Σταθούλη, Αναπληρωτού Δημάρχου, κατοίκου ως άνω ομοίως.

 

 

 

Σε απάντηση της από 13-10-2017 Εξώδικης Διαμαρτυρίας, Δήλωσης και Πρόσκλησής σας και με αρ.πρωτ. 47735/13-10-2017, ήτοι ενός δημόσιου εγγράφου συντεταγμένου εκ του δεύτερου εξ υμών και φερόμενου να εκπροσωπεί νομίμως τον πρώτο εξ υμών, άρα αποδιδόμενου του περιεχομένου του σε αμφότερους εξ υμών, αρνούμεθα καθολικώς τους εκεί διαλαμβανόμενους ισχυρισμούς σας και επαγόμεθα τα εξής:

 

1. Καταρχήν, εκ νέου πρέπει να στηλιτευθεί το γεγονός ότι ενώ το εν λόγω δημόσιο έγγραφο υμών, κοινοποιήθηκε στο Ι.Γ.Ε. μόλις στις 16-10-2017, «μεριμνήσατε» ή παραλείψατε για λόγους που αποκλειστικά εσείς αντιλαμβάνεστε -αλλά παράλληλα σας εκθέτουν σφόδρα- να αποφευχθεί η δημοσιοποίησή του ήδη από τις 13-10-2017 και προ της κοινοποιήσεώς του στο ν.π.δ.δ. μας (λ.χ. http://www.maroussi.gr/inst/marousi/gallery/2017/10/13_10_2017_exodiko_ige.pdf)! Έτι δε περαιτέρω, ενώ κατονομάζετε αυτό, προφανώς προς τον σκοπό της προκλήσεως εύλογου αναγνωστικού ενδιαφέροντος κατά την χρονικώς ανώριμη ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ως «Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκληση», κοινοποιήθηκε αυτό ως τυπικό υπηρεσιακό έγγραφο στο ν.π.δ.δ. ημών. Άπαντα τα ανωτέρω, είναι παντελώς ακατανόητα σε εμάς, αλλά και εντελώς αδόκιμα και αποδοκιμαστέα μεταξύ ν.π.δ.δ.

 

2. Περαιτέρω, επί των ανακριβειών ή/και των ψευδών, προσβλητικών και εν τέλει συκοφαντικών για εμάς ισχυρισμών σας και προς πλήρη και ολοσχερή αντίκρουσή τους, όχι διότι υποχρεούμεθα προς τούτο, καθώς δεν αποτελείτε προϊστάμενη ή ελεγκτική αρχή ημών, αλλά προς τον σκοπό της αποκατάστασης της βαθιά τρωθείσας τιμής και υπολήψεως των μελών του Δ.Σ. μας, καθώς και της καλής φήμης του Ι.Γ.Ε. ενώπιον αόριστου αριθμού προσώπων, λεκτέα είναι τα εξής:

 

α) Η εκ μέρους σας «έρευνα» διεξήχθη όλως πλημμελώς και εντελώς επιφανειακά και επί της ουσίας προσχηματικά, καθόσον, το Ι.Γ.Ε. διοργανώνει την εξ υμών δαιμονοποιηθείσα εκδήλωση «People Run» μόλις για δεύτερη συνεχή χρονιά και όχι βεβαίως επί τρίτη φορά, καθόσον η αρχική εκδήλωση είχε διοργανωθεί υπό διαφορετική αιγίδα και χώρο,

 

β) Η εκ μέρους σας «έρευνα» διεξήχθη όλως πλημμελώς και εντελώς επιφανειακά και επί της ουσίας προσχηματικά, καθόσον, η εξ υμών δαιμονοποιηθείσα εκδήλωση «People Run», εν έτει 2007, είχε διοργανωθεί σε παρόμοια τοποθεσία υπό την αιγίδα του Δήμου Σας, προκαλεί δε ερωτηματικά η ξαφνική εκ μέρους Σας μεταστροφή ως προς την κατ’εσάς έλλειψη νομιμότητας στην διοργάνωσή του, σημειώνοντας ότι σε αυτή λαμβάνουν μέρος, κατά κύριο λόγο, και δημότες του Δήμου Σας εμπράκτως υποστηρίζοντας αυτήν, προφανώς διότι αυτοί σε πλήρη αντίθεση με εσάς, καλώς αντιλαμβάνονται τα όλως νόμιμα και θεμιτά κίνητρα της διοργανώσεώς της, ενισχύοντάς την,

 

γ) Συκοφαντικώς ισχυρίζεστε ότι δεν «ασχολούμαστε με την επίλυση των πλείστων προβλημάτων λειτουργίας του ΙΓΕ», ότι δεν «φροντίζουμε για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου του», ότι δεν «κάνουμε κάτι για την συντήρηση των κτιριακών υποδομών εντός του Κτήματος Συγγρού» και ότι δεν «ασχολούμαστε με τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες», ενώ θετικώς γνωρίζετε κατόπιν πλήθους επικοινωνιών μας ότι η τρέχουσα Διοίκηση του Ι.Γ.Ε. -καθώς αυτή συκοφαντείτε- παρά τους μηδαμινούς ίδιους πόρους και την ελάχιστη κρατική ενίσχυση, υπερβαίνει εαυτόν προκειμένου ακριβώς κατά σειρά προτεραιότητας να επιτελεί τα ανωτέρω, ενώ, σας υπενθυμίζεται η παραγωγική συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ μας αναφορικά με το ζήτημα μείζονος σημασίας των Σχολείων Αναβρύτων, δημοσιεύοντας εν συνεχεία Δελτίο Τύπου που αναγνωρίζατε την συνεργασία μας καλώς αντιλαμβανόμενοι τις δυσχέρειες του έργου μας που σήμερα εκ νέου επιλέξατε να «ξεχάσετε», για τους δικούς σας λόγους,

 

δ) Κακώς διερωτάσθε και μάλιστα μέσω της ιδιότυπης Εξώδικης Διαμαρτυρίας, Δήλωσης και Πρόσκλησής σας περί της ασφάλειας της εκδηλώσεως και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς εάν πράγματι σας ενδιέφερε -έστω και άνευ θεσμικής ιδιότητας υμών ως προϊστάμενης Αρχής μας- η σχετική διασφάλιση, θα μπορούσατε να ενημερωθείτε άμεσα ότι πράγματι έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα ανωτέρω ζητήματα και μάλιστα προ του με σφόδρα καταγγελτικό ύφος, τόνο και σκοπό εγγράφου σας,

 

ε) Ουδόλως αντιλαμβανόμαστε τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς σας περί υφιστάμενων και εκ μέρους μας προωθούμενων «πλάνων αξιοποίησης» του άλσους Συγγρού, τα οποία συνδέετε αδικοπρακτικώς με μία απολύτως νόμιμη και σύμφωνη με τους σκοπούς του κληροδοτήματος εκδήλωση, η οποία όχι μόνο προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στον αγώνα δρόμου, διανθιζόμενη από επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους κατά την διάρκεια του αγώνα (ενδεικτικά, δημιουργία διαδραστικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων με αγροτοπεριβαλλοντικά θέματα όπως η μελισσοκομία, τα αρωματικά φυτά, και το δάσος), αλλά και το σύνολο των εσόδων των συμμετεχόντων θα εισπραχθεί από το Ι.Γ.Ε., προκειμένου ακριβώς αυτό να επιλύσει κατά σειρά επείγοντος κάθε σχετική εκκρεμότητα και ενώ εκ της ανωτέρω εκδηλώσεως, ούτε η περιουσία του Ι.Γ.Ε. ούτε και το άλσος Συγγρού ζημιώνεται ή βλάπτεται καθ’οιονδήποτε τρόπο,

 

στ) Επί των όσων προσβλητικών ισχυρίζεστε επικαλούμενοι την υπ’αριθμ. 315/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας, εκ νέου σας παραπέμπουμε στο από 04-09-2017 σχετιζόμενο Δελτίο Τύπου μας.

 

Παρά λοιπόν τα ανωτέρω, τα οποία ενώ καλώς γνωρίζατε προ της συντάξεως, κοινοποιήσεως και εν τέλει δημοσιοποιήσεως της ανωτέρω καθολικά απαράδεκτης από 13-10-2017 και με αρ.πρωτ. 47735/13-10-2017 Εξώδικης Διαμαρτυρίας, Δήλωσης και Πρόσκλησής σας εναντίον μας, επιλέξατε να συκοφαντήσετε κατάφωρα όχι μόνο το Ι.Γ.Ε., αλλά και καθένα μέλος εκ του Δ.Σ. αυτού ξεχωριστά, με αβάσιμες, έωλες και ανεδαφικές προσβλητικές θέσεις σας. Μετά ταύτα, σας δηλώνουμε εκ νέου ό,τι σας είχε δηλωθεί σε απάντηση του υπ’αριθμ.πρωτ. 38153/23-08-2017 εγγράφου Σας και συγκεκριμένα, ότι σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δήμος Αμαρουσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κρίνει ότι εκ μέρους της τρέχουσας Διοίκησής του Ι.Γ.Ε. έχει διαπραχθεί οιαδήποτε άδικη, παράνομη και ποινικώς κολάσιμη πράξη εις βάρος της περιουσίας του ή οιουδήποτε άλλου έννομου αγαθού, δύναται να απευθυνθεί στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, υφιστάμενος βεβαίως τις αντίστοιχες νομικές συνέπειες ως προς την καταγγελία και επίκληση ψευδών, αβάσιμων και εν τέλει συκοφαντικών ισχυρισμών ενώπιον τρίτων.

 

Επειδή ρητώς επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.

.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αυτυσκυρεα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

και με  ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ως άνω, ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΑΣ όπως εντός τριών (3) ημερών: α) ανακαλέσετε ρητώς την επίδικη Εξώδικη Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκλησής σας εναντίον μας, και β) μας κοινοποιήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διά της οποίας εξουσιοδοτήθηκε ο δεύτερος εξ υμών όπως συντάξει την εν θέματι Εξώδικη Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκλησή σας, ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, τόσο για λογαριασμό του ν.π.δ.δ. του Ι.Γ.Ε., όσο και ενός εκάστου εκ των μελών της τρέχουσας Διοικήσεώς του.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

                                                                                          

Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2017

                                                                                                    Το Εξωδίκως Δηλών

                                                                                      

 

 

                                                                                                 Το   Δ. Σ.  του Ι.Γ.Ε.