Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Προς ενημέρωση του κάθε ενδιαφερομένου επί της ανανέωσης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας γνωρίζουμε τα κάτωθι

1) Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β’ του ν. 4036/2012 (Α’8) είναι πέντε έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησης του. Επιπροσθέτως η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον 5 έτη.

2) Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ παραμένει διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για την προετοιμασία στις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

3) Το σύστημα των εξετάσεων ανανέωσης ακολουθεί την διαδικασία του συστήματος απόκτησης. Οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εξετάσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxediodrashs-gevrgikon-farmakon-gr στο τμήμα Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής χρήσης Γεωργιών Φαρμάκων με τίτλο Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

4) Ο κανονισμός των εξετάσεων βρίσκετε αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Kanonismos_SYSXOPIS_ 12.15.pdf.

5) Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β’ του ν.4036/2012 (Α’8) και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS_v .6.1_071815.pdf.

6) Το τέλος των εξετάσεων ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ. 13631/159106/2013 Κ.Υ.Α. (Β’3410) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 11118/127128/2015 (Β΄2518). Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνουμε για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του ν. 4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/2139_55846-19-02-2020-Ananeosi-PXFP.pdf

Ανακοίνωση για την έναρξη των σεμιναρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους όσους το εμπιστεύτηκαν τη τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο και δήλωσαν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά του προγράμματα θα ήθελε να ενημερώσει ότι:


Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για αναστολή των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα ακολουθήσαμε και αναστείλαμε όλες τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Εν συνεχεία αναζητήθηκαν λύσεις ώστε να καταστεί εφικτό να καλυφθούν για τα σεμινάρια βραχείας διάρκειας (120 και 100 ωρών) το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων.


Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν σταδιακά οι εκπαιδεύσεις των σεμιναρίων βραχείας διάρκειας και σε δεύτερο χρόνο οι εκπαιδεύσεις των σεμιναρίων ταχείας διάρκειας (40, 24 και 16 ωρών). Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαδικτύου στο θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου και οι απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευόμενοι είναι να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και ανά περίπτωση να δημιουργήσουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι για την έναρξη των σεμιναρίων και για τη διαδικασία της εκπαίδευσης που θα ακολουθηθεί ανά θεματική ενότητα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς αποσυμφόρηση του τηλεφωνικού κέντρου να αποφεύγουν τις άσκοπες κλήσεις.