ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Ι.Γ.Ε. δραστηριοποιείται στη παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, καθώς και στην οργάνωση ειδικών συνεδρίων αγροτικού περιεχομένου.  Η συνεργασία με ικανούς και έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές,  η χρήση σύγχρονων μεθόδων κατάρτισης ενηλίκων και η μακρόχρονη εκπαιδευτική πείρα (από το 1901) καθιστούν το Ι.Γ.Ε. πρωτοπόρο στον τομέα της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει κάθε χρόνο την πραγματοποίηση μίας σειράς σεμιναρίων  για την επιμόρφωση σε αγροτικές δραστηριότητες και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά της νέας γενιάς.

Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες (17.00 – 20.30), στις εγκαταστάσεις του κτήματος Συγγρού (Κηφισίας 182).
Στη διάρκεια των μαθημάτων γίνονται θεωρητικές εισηγήσεις καθώς και πρακτική εξάσκηση.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο (κύκλοι), με έναρξη το Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο. Οι κύκλοι είναι ανεξάρτητοι και αυτοτελείς. Κάθε κύκλος μαθημάτων διαρκεί 120 διδακτικές ώρες, και μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του χορηγείται στους φοιτήσαντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εγγραφές Α΄κυκλου: από 1η εργασιμη Φεβρουαρίου: Μελισσοκομία, 3η εργασιμη Φεβρουαρίου: λοιπά σεμινάρια

Εγγραφές Β΄κύκλου: από 1η εργασιμη Σεπτεμβρίου: Μελισσοκομία, 3η εργασιμη Σεπτεμβρίου: λοιπά σεμινάρια

Προγραμμα Σεμιναρίων Β2013

Κόστος Σεμιναρίων

Ενημερωτικό Φυλλάδιο


Στις εγγραφές των μαθητών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

  • Ο αριθμός των εγγραφέντων σε κάθε σεμινάριο εξαρτάται από το ΙΓΕ και ορίζεται εκ νέου για κάθε εξάμηνο μετά από σχετική ανακοίνωση από τα γραφεία του ΙΓΕ.